Catalogus

Onder Catalogus vindt u een overzicht van alle aangeboden opleidingen, cursussen en trainingen in alfabetische volgorde. Links op de pagina hebt u een aantal filters om het zoeken naar een onderwijsactiviteit te vergemakkelijken. U kunt aangeven in welk vakgebied, opleidingstype of niveau u wilt zoeken. Ook kunt u een zoekterm invullen. Het resultaat van uw zoekopdracht verschijnt rechts. Klik op lees meer bij de opleiding, cursus of training van uw keuze voor meer informatie.

Overzicht Onderwijsactiviteiten HOH Academy

OKTOBER – DECEMBER 2017


Bekijk overzicht

Zoek in catalogus

 • Heartsaver® CPR AED – 2018

  Heartsaver® CPR AED – 2018

  In de Heartsaver cursus wordt u zowel theoretisch als praktisch getraind in het geven van reanimatie (CPR) bij een hart- en ademhalingsstilstand.

  lees meer
 • Pediatric Advance Life Support – 2018

  Pediatric Advance Life Support – 2018

  Pediatric Advance Life Support (PALS) cursus is een speciale reanimatie cursus gericht op de pediatrische populatie.

  lees meer
 • Basic Life Support Provider Course – 2018

  Basic Life Support Provider Course – 2018

  In de Basic Life Support (BLS) cursus wordt u zowel theoretisch als praktisch getraind in het geven van reanimatie bij een hart- en ademhalingsstilstand.

  lees meer
 • RENEWAL – Basic Life Support Provider Course – 2018

  RENEWAL – Basic Life Support Provider Course – 2018

  Basic Life Support (BLS) is de basis voor het redden van levens na een hartstilstand. Het is bedoeld voor zorgverleners en getrainde first responders om zorg te bieden aan patiënten in een breed scala

  lees meer
 • RENEWAL – Advanced Cardiac Life Support – 2018

  RENEWAL – Advanced Cardiac Life Support – 2018

  Hercertificeren voor de Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) providers cursus.

  lees meer
 • Advanced Cardiac Life Support – 2018

  Advanced Cardiac Life Support – 2018

  De Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) cursus is een uitbreiding en verdieping van de BLS cursus waarbij u zowel theoretisch als praktisch getraind wordt bij alle aspecten van een reanimatie.

  lees meer
 • RENEWAL – Pediatric Advance Life Support – 2018

  RENEWAL – Pediatric Advance Life Support – 2018

  Pediatric Advance Life Support (PALS) cursus is een speciale reanimatie cursus gericht op de pediatrische populatie.

  lees meer
 • ECG en Farmacologie – American Heart Association – 2018

  ECG en Farmacologie – American Heart Association – 2018

  lees meer
 • Basiscursus Medische Terminologie

  Basiscursus Medische Terminologie

  De basiscursus medisch terminologie is voor de administratieve medewerker die in een korte tijd en op een eenvoudige manier de medische termen en begrippen wil leren kennen en gebruiken.

  lees meer
 • Dieetleer voor Keukenassistenten – Diabetes Dieet

  Dieetleer voor Keukenassistenten – Diabetes Dieet

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Dieetleer voor Keukenassistenten – Hygiene en praktische tips

  Dieetleer voor Keukenassistenten – Hygiene en praktische tips

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Dieetleer voor Voedingsassistenten – Vegetarisch eetgewoonte

  Dieetleer voor Voedingsassistenten – Vegetarisch eetgewoonte

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Dieetleer voor Voedingsassistenten – Omgaan met geïsoleerde patiënten

  Dieetleer voor Voedingsassistenten – Omgaan met geïsoleerde patiënten

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Dieetleer voor Voedingsassistenten – Bariatrische ingreep patiënten.

  Dieetleer voor Voedingsassistenten – Bariatrische ingreep patiënten.

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Dieetleer voor Voedingsassistenten – Allergieën en intoleranties

  Dieetleer voor Voedingsassistenten – Allergieën en intoleranties

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Dieetleer voor Keukenassistenten – Natrium beperkt dieet

  Dieetleer voor Keukenassistenten – Natrium beperkt dieet

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Dieetleer voor Keukenassistenten – Verrijkte diëten

  Dieetleer voor Keukenassistenten – Verrijkte diëten

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Dieetleer voor Keukenassistenten – Dieetleer Algemeen

  Dieetleer voor Keukenassistenten – Dieetleer Algemeen

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Klinisch Redeneren

  Klinisch Redeneren

  Driedaagse bijscholing Klinisch Redeneren waarbij enkele belangrijke orgaansystemen behandeld zullen worden en het uitwerken en oefenen van een casus aan de orde komen.

  lees meer
 • Dieetleer voor Voedingsassistenten – Wensdieet.

  Dieetleer voor Voedingsassistenten – Wensdieet.

  Inzicht verkrijgen in diverse diëten verstrekt in het HOH voor een betere service aan de dieetpatiënten voor wat betreft alternatieven binnen hun dieet.

  lees meer
 • Papiamento voor beginners

  Papiamento voor beginners

  De cursus voor beginners is gericht op het begrijpen, verstaan en het spreken van het Papiamento.

  lees meer
 • Papiamento voor gevorderden

  Papiamento voor gevorderden

  Na het volgen van de cursus voor beginners kunt u deelnemen aan de cursus voor gevorderden.

  lees meer
 • Dieetleer voor Voedingsassistenten – Energiebeperkt dieet.

  Dieetleer voor Voedingsassistenten – Energiebeperkt dieet.

  Inzicht verkrijgen wat een energie beperkt dieet inhoud en de praktische vertaling hiervan in voedingsmiddelen.

  lees meer
 • Schakelprogramma

  Schakelprogramma

  In het schakel programma komen klinisch redeneren, verpleegkundig redeneren , Marjory Gordon, competenties en het DOP boekje aan de orde.

  lees meer
 • Aanloopprogramma

  Aanloopprogramma

  Het aanloopprogramma is bedoeld als opfrisser voor de anatomie en fysiologie van de belangrijkste orgaansystemen.

  lees meer
 • Training Brandbestrijding / Ontruiming

  Training Brandbestrijding / Ontruiming

  Dit betreft zowel een theoretische als een praktisch training hoe te handelen bij brand calamiteiten in ons ziekenhuis.

  lees meer
 • Handhygiëne voor Administratieve Medewerkers – HOH

  Handhygiëne voor Administratieve Medewerkers – HOH

  Een goede handhygiëne door zorgmedewerkers is belangrijk om micro-organismen van de ene patiënt naar de ander patiënt worden overgedragen.

  lees meer
 • Handhygiëne voor medici, verpleegkundig personeel en paramedici.

  Handhygiëne voor medici, verpleegkundig personeel en paramedici.

  Handhygiëne door medewerkers in de gezondheidszorg wordt beschouwd als de meest effectieve manier om ziekenhuisinfecties te voorkomen.

  lees meer
 • Handhygiëne voor Facilitaire Dienst – HOH

  Handhygiëne voor Facilitaire Dienst – HOH

  Een goede handhygiëne door zorgmedewerkers is belangrijk om micro-organismen van de ene patiënt naar de ander patiënt worden overgedragen.

  lees meer
 • High Risk Medicatie

  High Risk Medicatie

  In deze module wordt dieper ingegaan op het bereiden en het intraveneus toedienen van medicatie en om de veiligheid hiervan te bewaken.

  lees meer
 • Bronchiaal Toilet

  Bronchiaal Toilet

  In de module bronchiaal toilet worden de onderdelen tracheotomie, het verzorgen van de tracheostoma en tracheacanule en het ontluchten van de cuff uitgebreid behandeld

  lees meer
 • Bloedafname en Bloedkweken.

  Bloedafname en Bloedkweken.

  In deze VBH wordt specifiek ingegaan op de bloedafname en de bloedkweken en en alles wat daarbij komt kijken zoals indicaties, techniek en steriliteit.

  lees meer
 • Blaaskatherisatie man – vrouw.

  Blaaskatherisatie man – vrouw.

  Een blaaskatheter is een dunne, flexibele, holle slang die via de urethra in de blaas wordt geplaatst om urine af te voeren.

  lees meer
 • Rekenen in de Zorg

  Rekenen in de Zorg

  Rekenenvaardigheid is een kerncompetentie van de zorgprofessional. Het bijhouden van deze competentie is een uitdagend en essentieel proces.

  lees meer
 • Theorie en methodiek verbale agressiepreventie en -hantering.

  Theorie en methodiek verbale agressiepreventie en -hantering.

  We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken.

  lees meer
 • Basic Life Support

  Basic Life Support

  Basic Life Support (BLS) is het toepassen van reanimatie technieken bij een ademhalings- en/of hartstilstand en het gebruik van de AED.

  lees meer
 • Papiamento voor gevorderden

  Papiamento voor gevorderden

  Na het volgen van de cursus voor beginners kunt u deelnemen aan de cursus voor gevorderden.

  lees meer
 • BIG wet

  BIG wet

  Er zijn een aantal medische handelingen die onder bepaalde voorwaarden door niet-medici mogen worden uitgevoerd. De Big wet houdt zich bezig met de kwaliteitscontrole van deze handelingen.

  lees meer
 • Papiamento voor beginners

  Papiamento voor beginners

  De cursus voor beginners is gericht op het begrijpen, verstaan en het spreken van het Papiamento.

  lees meer
 • Perifeer Infuus

  Perifeer Infuus

  Het aanleggen van een perifeer infuus is een VBH. Hierbij wordt een intraveneuze canule aangelegd om directe toegang te krijgen tot het veneuze vaatsysteem.

  lees meer