Aanloopprogramma – 2019

Type catalogus Opleiding
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau MBO

Het aanloopprogramma is bedoeld als opfrisser voor de anatomie en fysiologie van de belangrijkste orgaansystemen.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het aanloopprogramma is een onderdeel van het MBO+ traject (Junior verpleegkundigen)

Het aanloopprogramma is bedoeld als opfrisser van de, al in een eerdere fase van de basisopleiding tot verpleegkundige niveau-4, bestudeerde basisstof.

Het programma bestaat uit 8 dagdelen. Tijdens elk dagdeel wordt een ander onderwerp behandeld.

De 8 onderwerpen die aan bod komen zijn: anatomie & fysiologie van de circulatie, -respiratie, -urinewegen, -motorische systeem, -spijsvertering, -neurologisch systeem, -hormonaal stelsel en voortplantingssysteem. Elk onderwerp wordt met een toets afgesloten.

 

Algemene informatie

Duur

8 lesdagen.

Lestijden

12:00 PM – 3:00 PM

Start datum

Groep 1: 5 maart 2019 t/m 10 juni 2019

Groep 2: 19 augustus 2019 t/m 25 november 2019

 

Plaats / Locatie

leslokaal van de UZO

Inschrijving procedure

Via inschrijfknop onderaan.

Overige informatie

Als voorbereiding op de les moet u een e-module maken en afronden met een certificaat. Tevens ontvangt u het boek “anatomie en fysiologie van de mens” (L. Gregoire) in bruikleen. Dit kunt u ophalen op de UZO, kamer 105.

Het is de bedoeling dat u voor elke les het desbetreffende onderwerp bestudeert. De cursus bestaat uit 8 lessen die om de week op een maandag worden georganiseerd.

Junior verpleegkundigen

MBO+ traject

Elk onderwerp wordt met een toets afgesloten. Deze duurt 1 uur. Elke toets moet met een minimum van 5.5 afgerond worden. Bij het niet halen van een 5.5 voor de toets volgt er een hertoets op de daarop volgende vrijdag.

inschrijven