Aanloopprogramma

Type catalogus Opleiding
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau

Het aanloopprogramma is bedoeld als opfrisser voor de anatomie en fysiologie van de belangrijkste orgaansystemen.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

De aanloop programma is een onderdeel van het MBO+ traject (Junior verpleegkundigen)

Het aanloopprogramma is bedoeld als opfrisser van de, al in een eerdere fase van de basisopleiding tot verpleegkundige niveau-4, bestudeerde basisstof.

Het programma bestaat uit 8 dagdelen. Tijdens elk dagdeel wordt een ander onderwerp behandeld.

De 8 onderwerpen die aan bod komen zijn: anatomie & fysiologie van de circulatie, -respiratie, -urinewegen, -motorische systeem, -spijsvertering, -neurologisch systeem, -hormonaal stelsel en voortplantingssysteem. Elk onderwerp wordt met een deeltoets afgesloten.

Elke deeltoets moet een minimum van 6.0 behaald worden. Bij het niet halen van een 6.0 voor de deeltoets moet er een hertoets gemaakt worden op volgende vrijdag na de toets.

Algemene informatie

Duur

8 lesdagen.

Lestijden

12:00 PM – 3:00 PM

Start datum

groep: 18 september 2017 t/m 12 januari 2018

Plaats / Locatie

leslokaal van de UZO

Inschrijving procedure

Via inschrijfknop onderaan.

Overige informatie

Als voorbereiding op de cursus ontvangt u het boek “anatomie en fysiologie van de mens” (L. Grégoire) in bruikleen. Dit kunt u ophalen op de UZO kamer 107.

Het is de bedoeling dat u voor elke les het desbetreffende onderwerp bestudeert. Er wordt getracht om de lessen zoveel mogelijk op 8 achtereenvolgende maandagen te organiseren. Elke vrijdag na een les op maandag vindt er een deeltoets plaats.

Junior verpleegkundigen

MBO+ traject

Elk onderwerp wordt met een deeltoets afgesloten. Deze duurt 1 uur. Elke deeltoets moet een minimum van 6.0 behaald worden. Bij het niet halen van een 6.0 voor de deeltoets moet er een hertoets gemaakt worden op volgende vrijdag na de toets.

inschrijven