Perifeer Infuus Assessment

Type catalogus Assessment
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Opleidingstype
Instap Niveau MBO

Het aanleggen van een perifeer infuus is een VBH. Hierbij wordt een intraveneuze canule aangelegd om directe toegang te krijgen tot het veneuze vaatsysteem.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het aanleggen van een perifeer infuus is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht geven tot het uitvoeren van de handeling. Een infuus is een vloeistof die via een canule in een ader het lichaam instroomt. Wanneer een patiënt vocht, antibiotica, rode bloedcellen, cytostatica (chemotherapie) bijvoorbeeld nodig heeft kan dat intraveneus worden toegediend. Intraveneus betekend in een ader/bloedvat. Het grootste voordeel daarvan is dat het snel wordt opgenomen, er hogere doseringen (dus hogere concentratie aan vloeistof of een sterker medicijn) vocht of medicatie worden toegediend dan wanneer je een tabletje zou nemen

De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk: eerst de e-module “Perifeer Infuus”, daarna het skillslab en als laatste een assessment op de werkvloer.

Algemene informatie

Duur

U moet de assessment binnen 3 maanden na het afronden van de skillslab sessie doen.

Start datum

Binnen 3 maanden na het afronden van de skillslab sessie. Hiervoor moet u een afspraak maken met de assessor op de afdeling.

Maximaal aantal personen Individueel
Plaats / Locatie

Op de afdeling / werkvloer

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructie op Idoc is alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructie:

  1. Intraveneuze canule, inbrengen van, ICU/CCU, zorgbreed, werkinstructie (Versie 1)

 

Verpleegkundigen.

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg ( KvZ )

Individueel in de vorm van een summatieve toets.