Basiscursus Geriatrie 2019

Type catalogus Cursus
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Vorm Klassikaal
Instap Niveau MBO

Tijdens deze basiscursus verdiept u zich in kennis over de oudere patiënt. Het doel is dat u complicaties en problematiek tijdig kunt signaleren zodat u adequaat kunt handelen.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Aruba vergrijst en het aantal ouderen stijgt dus explosief. Gezondheidsproblemen van ouderen worden gekenmerkt door het
voorkomen van meerdere aandoeningen tegelijkertijd (multimorbiditeit) en het gebruik van meerdere medicijnen (polyfarmacie).

Om aan de stroom van nieuwe zorgvragen tegemoet te komen zal de hedendaagse verpleegkundige een duidelijk en adequaat inzicht moeten hebben in de beleving van de oudere patiënt. Daarbij hoort ook kennis van de specifieke ziektebeelden die de oudere patiënt typeren.

De oudere patiënt, opgenomen in het ziekenhuis, heeft een hoog risico op verlies van zelfstandigheid, het krijgen van een valincident,
ondervoeding, ernstige verwardheid en daaruit voorkomende complicaties.

Tijdens deze basiscursus verdiept u zich in kennis over de oudere patiënt. Het doel is dat u complicaties en problematiek tijdig kunt signaleren zodat u adequaat kunt handelen.

Deze cursus wordt georganiseerd door de HOH academy in samenwerking met de Amstel academie.

Algemene informatie

Duur

3 dagen

Lestijden

8:00 – 16:00

Start datum

De cursus wordt tweemaal gegeven
Groep 1: 06 t/m 08 februari 2019
Groep 2: 11 t/m 13 februari 2019

Maximaal aantal personen 20
Plaats / Locatie

Leslokaal 3 HOH Academy
Op 7 febr. Leslokaal 1

Verpleegkundigen die te maken hebben met de ouderen zorg.

Deelname certificaat

Programma:
• veroudering (en zelf ervaren wat dat is met een ouderenpak);
• de kwetsbare patiënt;
• de patiënt met een delier;
• vallen en valpreventie;
• ondervoeding en fysieke beperkingen bij patiënten;
• cognitieve achteruitgang en polyfarmacie

Geen.
Wel moet er op de afdeling een praktijk opdracht uitgewerkt worden

inschrijven