Blaaskatherisatie man-vrouw Assessment

Type catalogus Assessment
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau MBO

Een blaaskatheter is een dunne, flexibele, holle slang die via de urethra in de blaas wordt geplaatst om urine af te voeren.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het inbrengen van een transurethrale blaaskatheter is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht te geven tot het uitvoeren van de handeling. Een blaaskatheter is een dunne, flexibele, holle slang die via de urethra in de blaas wordt geplaatst om urine af te voeren. Blaaskatherisatie wordt op basis van de verblijfsduur onderscheiden in: eenmalige of kortdurende katherisatie en langdurige katherisatie.

De meest voorkomende indicatie voor een eenmalige blaaskatherisatie, bij zowel mannen als vrouwen, is een urineretentie. Enkele indicaties voor het plaatsen van een verblijfskatheter zijn: afvloedbelemmering van de blaas, chronische urineretentie, neurologische aandoeningen waarbij de blaaslediging gestoord is en urine-incontinentie.

 

De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module blaaskatherisatie, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

Algemene informatie

Duur

U moet de assessment binnen 3 maanden na het behalen van de skilldlab sessie doen.

Start datum

Binnen 3 maanden na het afronden van de skillslab sessie. Hiervoor moet u een afspraak maken met de assessor op de afdeling.

Maximaal aantal personen Individueel.
Plaats / Locatie

Op de afdeling / werkvloer.

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructies op Idoc zijn alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructies:

  1. Blaascatheter, inbrengen bij man, werkinstructie, snijdend (Versie 1)
  2. Blaascatheter, inbrengen bij een vrouw, snijdend, werkinstructie (Versie 2)

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg ( KvZ )

 

Individueel in de vorm van een summatieve toets.