Bloedafname en Bloedkweken Assessment

Type catalogus Assessment
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau MBO

In deze VBH wordt specifiek ingegaan op de bloedafname en de bloedkweken en en alles wat daarbij komt kijken zoals indicaties, techniek en steriliteit.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Venapunctie.

Bloedafname en Bloedkweken is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht te geven tot het uitvoeren van de handeling. Bloed is toch wel het meest bekende menselijke materiaal dat onderzocht wordt in het laboratorium. Allereerst moet natuurlijk bloed worden afgenomen zodat dit kan worden onderzocht.

Bij laboratoriumonderzoek van het bloed wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van veneus bloed. De reden hiervoor is eenvoudig: de afname van veneus bloed is makkelijker dan van arterieel bloed. Er zijn vaak diverse buisjes nodig bij de afname van bloed voor laboratoriumonderzoek. Het is afhankelijk van het soort onderzoek of het bloed ontstold of niet-ontstold moet zijn.

De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

 

Algemene informatie

Duur

U moet de assessment binnen 3 maanden na het behalen van de skillslab sessie doen.

Start datum

Binnen 3 maanden na het afronden van de skillslab sessie. Hiervoor moet u een afspraak maken met de assessor op de afdeling.

Maximaal aantal personen Individueel
Plaats / Locatie

Op de afdeling / werkvloer

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructies op Idoc zijn alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructies:

  1. Bloedkweken, afnemen van bloedkweken met een vacutainer systeem, hygiene, protocol (Versie 2)
  2. Bloedkweken afnemen van, in HOH (Versie 3)
  3. Venapunctie met open systeem, ICU/CCU, zorgbreed, werkinstructie
  4. Venapunctie met gesloten systeem, ICU/CCU, zorgbreed, werkinstructie, (Versie 2)

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg. (KvZ)

Individueel in de vorm van een summatieve toets.