Bronchiaal toilet Assessment

Type catalogus Assessment
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau

In de module bronchiaal toilet worden de onderdelen tracheotomie, het verzorgen van de tracheostoma en tracheacanule en het ontluchten van de cuff uitgebreid behandeld.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het bronchiaal toilet is een voorbehouden handeling. Onder het begrip bronchiaal toilet vallen alle handelingen die tot doel hebben om het mucus transport te verbeteren onder omstandigheden waarbij de patiënt dit zelf niet meer adequaat kan. Het bronchiaal toilet is een mechanische reiniging van de luchtwegen. In de module bronchiaal toilet worden de onderdelen tracheotomie, het verzorgen van de tracheostoma en tracheacanule en het ontluchten van de cuff uitgebreid beschreven.

De ingreep is namelijk invasief en gaat gepaard met de nodige risico’s. Dit houdt in dat verpleegkundigen deze handeling alleen in opdracht van een arts mogen uitvoeren. Bovendien moet de verpleegkundige bevoegd en bekwaam zijn in het uitvoeren van de handeling. De arts moet wel altijd bereikbaar zijn tijdens het uitvoeren van het bronchiaal toilet.

De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

 

Algemene informatie

Duur

U moet de assessment binnen 3 maanden na het behalen van de skilldlab sessie doen.

Start datum

Binnen 3 maanden na het afronden van de skillslab sessie.  Hiervoor moet u een afspraak maken met de assessor op de afdeling.

Plaats / Locatie

Op de afdeling / werkvloer.

Inschrijving procedure

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructies op Idoc zijn alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructies:

  1. Tracheostoma, verzorgen van een, zorgunit, afdeling, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)
  2. Tracheacanule, bevochtigen en uitzuigen van, zorgunit, afdeling, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)
  3. Binnencanule tracheastoma, verzorgen van een, zorgunit, afdeling, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)

Verpleegkundigen.

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg (KvZ)

Individueel in de vorm van een summatieve toets.