Bronchiaal toilet E-module

Type catalogus E-module
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau MBO

In de module bronchiaal toilet worden de onderdelen tracheotomie, het verzorgen van de tracheostoma en tracheacanule en het ontluchten van de cuff uitgebreid behandeld.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het bronchiaal toilet is een voorbehouden handeling. Onder het begrip bronchiaal toilet vallen alle handelingen die tot doel hebben om het mucus transport te verbeteren onder omstandigheden waarbij de patiënt dit zelf niet meer adequaat kan. Het bronchiaal toilet is een mechanische reiniging van de luchtwegen. In de module bronchiaal toilet worden de onderdelen tracheotomie, het verzorgen van de tracheostoma en tracheacanule en het ontluchten van de cuff uitgebreid beschreven.

De ingreep is namelijk invasief en gaat gepaard met de nodige risico’s. Dit houdt in dat verpleegkundigen deze handeling alleen in opdracht van een arts mogen uitvoeren. Bovendien moet de verpleegkundige bevoegd en bekwaam zijn in het uitvoeren van de handeling. De arts moet wel altijd bereikbaar zijn tijdens het uitvoeren van het bronchiaal toilet.

De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

 

Algemene informatie

Duur

Enkele uren

Lestijden

Online cursus

Start datum

Zodra u zich heeft ingeschreven voor het skillslab krijgt u toegang tot de e-module

Plaats / Locatie

Online: Thuis, op de werkvloer of in het Kennis- en Informatiecentrum.

Overige informatie

Twee weken voor het betreden van de skillslab moet de e-module afgerond zijn!

Verpleegkundigen

Bij het met succes afronden van de e-module ontvangt een certificaat.

inschrijven