Bronchiaal toilet Skillslab

Type catalogus Skillslab
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau MBO

We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het bronchiaal toilet is een voorbehouden handeling. Onder het begrip bronchiaal toilet vallen alle handelingen die tot doel hebben om het mucus transport te verbeteren onder omstandigheden waarbij de patiënt dit zelf niet meer adequaat kan. Het bronchiaal toilet is een mechanische reiniging van de luchtwegen. In de module bronchiaal toilet worden de onderdelen tracheotomie, het verzorgen van de tracheostoma en tracheacanule en het ontluchten van de cuff uitgebreid beschreven.

De ingreep is namelijk invasief en gaat gepaard met de nodige risico’s. Dit houdt in dat verpleegkundigen deze handeling alleen in opdracht van een arts mogen uitvoeren. Bovendien moet de verpleegkundige bevoegd en bekwaam zijn in het uitvoeren van de handeling. De arts moet wel altijd bereikbaar zijn tijdens het uitvoeren van het bronchiaal toilet.

De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

 

Algemene informatie

Duur

Enkele uren.

Lestijden

Groep 1: 8:30 – 11:00 AM

Groep 2: 12:00 – 2:20 PM

Start datum
  • 24 februari 2017
  • 7 april 2017
  • 9 juni 2017
  • 8 septemeber 2017
  • 20 oktober 2017
Maximaal aantal personen 6 medewerkers per groep.
Plaats / Locatie

Skillslab: Trailer achter de zusterflat / HRM.

Inschrijving procedure

Via de knop “Inschrijven”.

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructies op Idoc zijn alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructies:

  1. Tracheostoma, verzorgen van een, zorgunit, afdeling, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)
  2. Tracheacanule, bevochtigen en uitzuigen van, zorgunit, afdeling, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)
  3. Binnencanule tracheastoma, verzorgen van een, zorgunit, afdeling, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)

Verpleegkundigen.

Na het positief afronden van de skillslab sessie mag u beginnen met de assessment op de afdeling. Deze moet u binnen 3 maanden afronden.

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg (KvZ).

De Skillslab sessie sluit u af met een formatieve toets.

inschrijven