High Risk Medicatie Assessment

Type catalogus Assessment
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau

In deze module wordt dieper ingegaan op het bereiden en het intraveneus toedienen van medicatie en om de veiligheid hiervan te bewaken.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het toedienen van geneesmiddelen is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht te geven tot het uitvoeren van de handeling. Geneesmiddelen spelen vaak een rol bij incidenten die in de zorg optreden, en vooral parenteralia (parenterale geneesmiddelen) zijn gevoelig voor fouten. Parenteralia zijn geneesmiddelen die niet via het maagdarmkanaal worden toegediend. Bijvoorbeeld: intramusculair, subcutaan, intraveneus perifeer, intraveneus centraal, epiduraal.

Uit onderzoek is gebleken dat 46% van de fouten tijdens het toedieningsproces worden gemaakt. Bij het voor toediening gereed maken van medicatie worden veel minder fouten geregistreerd (6%), omdat deze fouten lang niet altijd worden gemeld. Andere fouten die vaak worden gemeld, zijn voorschrijffouten.

 De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

 

Algemene informatie

Duur

U moet de assessment binnen 3 maanden na het behalen van de skilldlab sessie doen.

Start datum

Binnen 3 maanden na het afronden van de skillslab sessie.  Hiervoor moet u een afspraak maken met de assessor op de afdeling.

Plaats / Locatie

Op de afdeling / werkvloer.

Inschrijving procedure

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructies op Idoc zijn alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructies:

  1. Intraveneus medicatie toedienen via piggy bag, Unit Niet Snijdend, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)
  2. Intraveneus medicatie, toedienen van, via bolus injectie, Unit Niet Snijdend, zorgbreed, werkinstructie

Verpleegkundigen.

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg (KvZ)

Individueel in de vorm van een summatieve toets.