High Risk Medicatie Skillslab

Type catalogus Skillslab
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau MBO

In deze module wordt dieper ingegaan op het bereiden en het intraveneus toedienen van medicatie en om de veiligheid hiervan te bewaken.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het toedienen van geneesmiddelen is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht te geven tot het uitvoeren van de handeling. Geneesmiddelen spelen vaak een rol bij incidenten die in de zorg optreden, en vooral parenteralia (parenterale geneesmiddelen) zijn gevoelig voor fouten. Parenteralia zijn geneesmiddelen die niet via het maagdarmkanaal worden toegediend. Bijvoorbeeld: intramusculair, subcutaan, intraveneus perifeer, intraveneus centraal, epiduraal.

Uit onderzoek is gebleken dat 46% van de fouten tijdens het toedieningsproces worden gemaakt. Bij het voor toediening gereed maken van medicatie worden veel minder fouten geregistreerd (6%), omdat deze fouten lang niet altijd worden gemeld. Andere fouten die vaak worden gemeld, zijn voorschrijffouten.

 De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

Algemene informatie

Duur

Dagdeel.

Lestijden

Groep 1: 8:30 AM – 10:10 AM

Groep 2: 10:30 AM – 12:10 PM

Groep 3: 1:00 PM – 2:40 PM

Start datum
  • 23 februari 2017
  • 6 april 2017
  • 8 juni 2017
  • 7 September 2017
  • 19 oktober 2017
Maximaal aantal personen 6 medewerkers per groep.
Plaats / Locatie

Skillslab: Trailer achter de zusterflat / HRM.

Inschrijving procedure

Via de knop “Inschrijven”.

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructies op Idoc zijn alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructies:

  1. Intraveneus medicatie toedienen via piggy bag, Unit Niet Snijdend, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)
  2. Intraveneus medicatie, toedienen van, via bolus injectie, Unit Niet Snijdend, zorgbreed, werkinstructie

Verpleegkundigen.

Na het positief afronden van de skillslab sessie mag u beginnen met de assessment op de afdeling. Deze moet u binnen 3 maanden afronden.

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg (KvZ).

De Skillslab sessie sluit u af met een formatieve toets.

inschrijven