High Risk Medicatie E-module

Type catalogus E-module
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau MBO

In deze module wordt dieper ingegaan op het bereiden en het intraveneus toedienen van medicatie en om de veiligheid hiervan te bewaken

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Het toedienen van geneesmiddelen is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht te geven tot het uitvoeren van de handeling. Geneesmiddelen spelen vaak een rol bij incidenten die in de zorg optreden, en vooral parenteralia (parenterale geneesmiddelen) zijn gevoelig voor fouten. Parenteralia zijn geneesmiddelen die niet via het maagdarmkanaal worden toegediend. Bijvoorbeeld: intramusculair, subcutaan, intraveneus perifeer, intraveneus centraal, epiduraal.

Uit onderzoek is gebleken dat 46% van de fouten tijdens het toedieningsproces worden gemaakt. Bij het voor toediening gereed maken van medicatie worden veel minder fouten geregistreerd (6%), omdat deze fouten lang niet altijd worden gemeld. Andere fouten die vaak worden gemeld, zijn voorschrijffouten.

 De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

 

Algemene informatie

Duur

Enkele uren

Lestijden

Online cursus

Start datum

Zodra u zich heeft ingeschreven voor het skillslab krijgt u toegang tot de e-module.

Plaats / Locatie

Online: Thuis, op de werkvloer of in het Kennis- en Informatiecentrum.

Inschrijving procedure

Via de knop “inschrijven”

Verpleegkundigen

Na het afronden van de e-module ontvangt u een digitaal certificaat.

 

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg. (KvZ)

Bij het met succes afronden van de e-module ontvangt een certificaat.

inschrijven