Scenario based training in skillslab: Basic Life Support

Type catalogus Skillslab
Vakgebied Reanimatie, Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO
Instap Niveau MBO

Basic Life Support (BLS) is het toepassen van reanimatie technieken bij een ademhalings- en/of hartstilstand en het gebruik van de AED

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

Deze training is een Scenario based training in de skillslab.

Basic Life Support (BLS) is de medische zorg die wordt toegepast bij levensbedreigende ziekten of traumata totdat  de patiënt kan worden overgedragen aan meer professionele hulp. In een dergelijke situatie is er sprake van ernstige ademhalings- en/of circulatiestoornissen.

BLS kan worden toegepast door opgeleid medisch personeel, paramedici, en door leken die de BLS training hebben gevolgd. BLS wordt gegeven zonder medische apparatuur. De richtlijnen voor Basic Life Support (BLS) zijn opgesteld door medische professionele organisatie. Op Aruba houden wij die van de American Heart Association (AHA) aan. Deze richtlijnen bevatten algoritmen voor het toepassen in een aantal situaties, zoals hartstilstand, verstikking en verdrinking.

BLS maakt in principe geen gebruik van medicatie of invasieve vaardigheden. Dit valt onder de Advanced Cardiac Life Support (ACLS).

Een belangrijke vooruitgang bij het geven van BLS is de beschikbaarheid van een automatische externe defibrillator ( AED). Dit verbetert de overlevingskansen bij een hartstilstand.

Tijdens deze cursus reanimatie (of BLS) leert u het verantwoord toepassen van elementaire reanimatie technieken. U leert op adequate wijze de ademhaling en circulatie te ondersteunen. Uw theoretische kennis wordt opgefrist en uw vaardigheid van beademen en hartmassage wordt geoefend

De cursus bestaat uit een Scenario based training.

 

Algemene informatie

Duur

Dagdeel

Lestijden

Er zijn twee mogelijkheden:
1 ste groep:  8.30 – 11.00 uur
2 de  groep: 12.00 -14.40 uur

Start datum
  • 18 april 2018
  • 13 juni 2018
  • 26 september 2018
  • 24 oktober 2018
Maximaal aantal personen 6 medewerkers per groep.
Plaats / Locatie

Skillslab.

Inschrijving procedure

Via de knop “inschrijven”.

Verpleegkundigen en Ziekenverzorgenden

Na het positief afronden van de skillslab sessie bent u klaar

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg (KvZ )

De skillslab sessie sluit u af met een formatieve toets

inschrijven