Disclaimer

Er kunnen onvolkomenheden ontstaan waarvan wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden gebruikt zonder onze voorafgaand gegeven schriftelijke toestemming.

Algemeen

HOH Academy is zich er zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan HOH Academy jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright

Alle rechten voorbehouden.Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enig ander manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van HOH Academy.

Webredactie

Heeft u enige vragen en/of opmerkingen over deze website? Neem dan contact op met de webredactie.

Contactgegevens

Bezoek adres: Dr. Horacio E.Oduber Boulevard # 1, Oranjestad – Aruba