High Risk Medicatie

Type catalogus Kwaliteitstrainingen
Vakgebied Verpleegkundig zorginhoudelijk
Niveau MBO

In deze module wordt dieper ingegaan op het bereiden en het intraveneus toedienen van medicatie en om de veiligheid hiervan te bewaken.

Zoek in alle opleidingen en cursussen.

High Risk Medicatie E-module

Het toedienen van geneesmiddelen is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht te geven tot het uitvoeren van de handeling. Geneesmiddelen spelen vaak een rol bij incidenten die in de zorg optreden, en vooral parenteralia (parenterale geneesmiddelen) zijn gevoelig voor fouten. Parenteralia zijn geneesmiddelen die niet via het maagdarmkanaal worden toegediend. Bijvoorbeeld: intramusculair, subcutaan, intraveneus perifeer, intraveneus centraal, epiduraal.

Uit onderzoek is gebleken dat 46% van de fouten tijdens het toedieningsproces worden gemaakt. Bij het voor toediening gereed maken van medicatie worden veel minder fouten geregistreerd (6%), omdat deze fouten lang niet altijd worden gemeld. Andere fouten die vaak worden gemeld, zijn voorschrijffouten.

 De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

 

Algemene informatie

Duur

Enkele uren

Lestijden

Online cursus

Start datum

Zodra u zich heeft ingeschreven voor het skillslab krijgt u toegang tot de e-module.

Plaats / Locatie

Online: Thuis, op de werkvloer of in het Kennis- en Informatiecentrum.

Inschrijving procedure

Via de knop “inschrijven”

Doelgroep:

Verpleegkundigen

Resultaat:

Na het afronden van de e-module ontvangt u een digitaal certificaat.

 

Programma:

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg. (KvZ)

Examinering:

Bij het met succes afronden van de e-module ontvangt een certificaat.

inschrijven

High Risk Medicatie Skillslab – 2019

Het toedienen van geneesmiddelen is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht te geven tot het uitvoeren van de handeling. Geneesmiddelen spelen vaak een rol bij incidenten die in de zorg optreden, en vooral parenteralia (parenterale geneesmiddelen) zijn gevoelig voor fouten. Parenteralia zijn geneesmiddelen die niet via het maagdarmkanaal worden toegediend. Bijvoorbeeld: intramusculair, subcutaan, intraveneus perifeer, intraveneus centraal, epiduraal.

Uit onderzoek is gebleken dat 46% van de fouten tijdens het toedieningsproces worden gemaakt. Bij het voor toediening gereed maken van medicatie worden veel minder fouten geregistreerd (6%), omdat deze fouten lang niet altijd worden gemeld. Andere fouten die vaak worden gemeld, zijn voorschrijffouten.

 De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

Algemene informatie

Duur

Dagdeel.

Lestijden

Groep 1: 8:30 AM – 10:10 AM

Groep 2: 10:30 AM – 12:10 PM

Groep 3: 1:00 PM – 2:40 PM

Start datum
  • 21 februari 2019
  • 11 april 2019
  • 6 juni 2019
  • 5 september 2019
  • 24 oktober 2019
Maximaal aantal personen 6 medewerkers per groep.
Plaats / Locatie

Skillslab.

Inschrijving procedure

Via de knop “Inschrijven”.

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructies op Idoc zijn alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructies:

  1. Intraveneus medicatie toedienen via piggy bag, Unit Niet Snijdend, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)
  2. Intraveneus medicatie, toedienen van, via bolus injectie, Unit Niet Snijdend, zorgbreed, werkinstructie
Doelgroep:

Verpleegkundigen.

Resultaat:

Na het positief afronden van de skillslab sessie mag u beginnen met de assessment op de afdeling. Deze moet u binnen 3 maanden afronden.

Programma:

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg (KvZ).

Examinering:

De Skillslab sessie sluit u af met een formatieve toets.

inschrijven

High Risk Medicatie Assessment

Het toedienen van geneesmiddelen is een voorbehouden handeling. De arts dient te allen tijde opdracht te geven tot het uitvoeren van de handeling. Geneesmiddelen spelen vaak een rol bij incidenten die in de zorg optreden, en vooral parenteralia (parenterale geneesmiddelen) zijn gevoelig voor fouten. Parenteralia zijn geneesmiddelen die niet via het maagdarmkanaal worden toegediend. Bijvoorbeeld: intramusculair, subcutaan, intraveneus perifeer, intraveneus centraal, epiduraal.

Uit onderzoek is gebleken dat 46% van de fouten tijdens het toedieningsproces worden gemaakt. Bij het voor toediening gereed maken van medicatie worden veel minder fouten geregistreerd (6%), omdat deze fouten lang niet altijd worden gemeld. Andere fouten die vaak worden gemeld, zijn voorschrijffouten.

 De cursus bestaat uit drie onderdelen, namelijk de e-module, een skills lab sessie en een assessment op de werkvloer.

 

Algemene informatie

Duur

U moet de assessment binnen 3 maanden na het behalen van de skilldlab sessie doen.

Start datum

Binnen 3 maanden na het afronden van de skillslab sessie.  Hiervoor moet u een afspraak maken met de assessor op de afdeling.

Plaats / Locatie

Op de afdeling / werkvloer.

Inschrijving procedure

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Overige informatie

Verplichte voorbereiding:  (deze werkinstructies op Idoc zijn alleen te bekijken via de HOH infrastructuur).

Werkinstructies:

  1. Intraveneus medicatie toedienen via piggy bag, Unit Niet Snijdend, zorgbreed, werkinstructie (Versie 2)
  2. Intraveneus medicatie, toedienen van, via bolus injectie, Unit Niet Snijdend, zorgbreed, werkinstructie
Doelgroep:

Verpleegkundigen.

Resultaat:

Na het behalen van de assessment bent u bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van deze voorbehouden handeling.

Programma:

Kwaliteitsverbetering Verpleegkundige Zorg (KvZ)

Examinering:

Individueel in de vorm van een summatieve toets.