Medisch Rekenen ziekenhuis breed

Binnenkort wordt de e-learning module “Rekenen in de zorg” ziekenhuis breed aangeboden.

Het rekenonderwijs binnen de kwaliteitsbeleid van zorg is een van de belangrijke verbeterpunten. Zowel patiënt- als medicatieveiligheid zijn mede afhankelijk van een goede rekenvaardigheid van zorgprofessional. Om de instaptoets en examen medisch rekenen te doen moet je je via de website HOH Academy onder Catalogus>Rekenen in de zorg via de inschrijvingsknop aanmelden.

Het e-learning module “Rekenen in de zorg” omvat de volgende onderdelen:

Instaptoets

Introductie: Hierin wordt uitleg gegeven hoe dit e-learning module in elkaar zit en hoe je het kunt gebruiken.
Test jezelf: Met dit onderdeel test je hoe je rekenvaardigheid is.
Score Test jezelf: Hier krijg je te lezen hoeveel vragen je goed beantwoord hebt, in percentage uitgedrukt. Dit is tevens je nulmeting.
Feedback Test jezelf: Je krijgt hier de kans om je goede en foute antwoorden in te zien, met een uitleg wanneer je het antwoord niet goed had. Theorie: In dit onderdeel kan je de theorie aan de hand van systematisch opgebouwde onderdelen doornemen en je kennis opfrissen:

De onderdelen die aanbod komen zijn, na een korte Inleiding, Grootheden en eenheden, Bereiden, Doseringen, Toedienen per infuus, Toedienen van zuurstof en vochtbalans.

Examen

Na het doornemen van de stappen behorende bij de instaptoets kan je je op het LMS (Leermanagementsysteem) aanmelden voor het examen.