Neuro VVO voor de Website

Categorieën AlgemeenUpdates

December 2015 is de Verpleegkundige Vervolg Opleiding (VVO) Neurologie van start gegaaan.

Begin december 2015 is na een lange aanloop de Verpleegkundige Vervolg Opleiding (VVO) Neurologie van start gegaan. Deze opleiding wordt door de UZO georganiseerd en staat onder supervisie van de Amstel Academie.

De coördinatoren zijn mw. Lientje Elmondalek en dr. Rob Tonk. Het traject duurt 15 maanden en bestaat uit een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte. Er zijn uiteindelijk 6 studenten geselecteerd.

Vier van hen zijn er werkzaam op afdeling NS 3 en twee op NS 4.

Na hun opleiding zullen zij voor de Neurologie worden ingezet. Hopelijk dat er in de toekomst een Stroke Unit gerealiseerd gaat worden waarbij deze groep een belangrijke rol kan gaan spelen
Op dit moment is de opleiding 4 maanden bezig en gaat alles voorspoedig.