Omgaan met Agressie

Categorieën Veiligheid

Verbale agressie: Preventie en hantering

Agressie is een menselijke emotie die veelal naar bovenkomt bij een gevoel van machteloosheid, verdriet of angst. In de zorgsector kunnen deze emoties zich wellicht sneller manifesteren. Herkennen, voorkomen en hanteren van agressiviteit is het thema van de cursus “Verbale agressie: Preventie en hantering” die het HOH voor haar medewerkers organiseert.

Voor volgend jaar, 2017, zijn er 7 datums beschikbaar gesteld waarop je je voor deze cursus kan inschrijven. Inschrijvingen gaan via de website www.hohacademy.com

Deelname aan deze cursus is verplicht voor alle medewerkers van het HOH. Wees er dus snel bij!