Over HOH Academy

Het doel van het HOH Academy is het bieden van opleidingsmogelijkheden aan iedere medewerker van het Dr. H.E. Oduber Hospitaal. De aanpak is gericht op een leven lang leren vanuit de beroepsmatige praktijk gekoppeld met evidence based theoretisch onderricht.

Opleidingsvisie

Opleiden is bij het Dr. Horacio E. Oduber een belangrijk proces. De kwaliteit van dienstverlening van onze ziekenhuis wordt immers bepaald door de kwaliteit van de individuele medewerkers. Ons ziekenhuis is meer dan een bundeling van individuele capaciteiten. Met interne opleidingen is het mogelijk om onze krachten te bundelen en op maat aan te bieden. Hierdoor kunnen wij effectief samen werken aan het realiseren van onze gemeenschappelijke visie en beleid. Vanuit deze gedachtengang is ook het idee geboren onze eigen “Dr. Horacio E. Oduber Academy” vorm te gaan geven. Onze HOH academy moet de interne en externe opleidings aanbod van ons ziekenhuis omvatten, het is bedoeld voor iedereen die bij ons al werkzaam is of bij ons wil komen werken. Voor het managementteam, het middenkader, de medische specialisten, de verpleegkundigen en alle andere medewerkers.

Het HOH Academy moet de volgende onderdelen aanbieden:

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Houding
  • Supervisie
  • Managementconferenties
  • Zorginhoudelijke opleidingen

Met de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Amstel Academie hebben wij al een goede samenwerking bij het samen organiseren van onze verpleegkundige vervolgopleidingen en een leertraject voor de coassistenten van de VU.

In de toekomst willen wij een hechtere samenwerking hebben met de Universiteit van Aruba, Directie onderwijs, de EPI en andere interne en externe opleidingsinstituten. Dit om op een hoger niveau opleidingen zoals de HBO-V, Nurse practitioner, Physician assistant, en andere opleidingen op master management niveau aan te kunnen bieden. Als eerste stap in dit ambitieuze proces zijn wij nu met onze eigen elektronische leeromgeving gestart het Leer Management Systeem (LMS):

Het Leermanagent systeem

Met deze LMS gaan wij een digitale leerinfrastructuur realiseren waarmee wij het leren en het ontwikkelen van al onze medewerkers kunnen organiseren, vormgeven en monitoren in onze eigen digitale Leer Management Systeem. De verschillende uitgangspunten zijn voor de LMS geformuleerd;

De LMS maakt het kennisniveau van de organisatie meetbaar en aantoonbaar.

Iedere medewerker krijgt toegang tot zijn/haar persoonlijke leeromgeving en kan zich via de website www.hohacademy.com gebruik maken van verschillende cursussen en opleidingen; zowel digitaal leren als klassikaal leren en combinaties van beide (Blended Learning). Daarbij kunnen scholingen in de HOH Academy ook op afstand aangeboden worden. Binnen de persoonlijke leeromgeving worden ook de toetsen afgenomen en vindt registratie plaats van praktische vaardigheden. De digitale HOH Academy genereert managementinformatie (rapportages) over de vordering van medewerkers. Naast alle standaard rapporten kunnen er ook maatwerkrapporten gemaakt worden. De HOH Academy wordt beheerd door medewerkers van het HOH. Daarbij worden ze ondersteund door medewerkers van het VUmc/Amstel academie. Een à twee keer per jaar zal de leerinfrastructuur bijgewerkt worden aan de hand van de jaarplanning Opleidingen.

Het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal en het HOH Academy hebben als doel om al onze medewerkers een continu scholingsprogramma aan te bieden met als doel de nodige deskundigheden, vaardigheden en attitudevorming aan te reiken. Als een verantwoordelijk opleidingsziekenhuis die een hoge mate van kwaliteit van zorg aan patiënten wil garanderen, gaat het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal een groot opleidingsaanbod faciliteren en biedt vele mogelijkheden voor professionals om (verder) te leren en zich te blijven ontwikkelen.Onze leus hierin is ook “ Een leven lang leren”

Onze eigen website www.hohacademy.com is een portaal om elke medewerker hier verder op weg te helpen met de nodige informatie en ondersteuning in de verdere professionele ontwikkeling. Via de verschillende vakgebieden wordt informatie over lopende opleidingen en/of cursussen aangeboden, met als de mogelijkheid om direct in te schrijven.Tevens beschikt de website over verschillende zoekingangen om te komen tot de gewenste opleiding of informatie. Ook word de aandacht gevestigd op gerelateerde onderwerpen, nieuwsberichten en de te starten en geplande opleidingen.

Graag nodigen wij u uit om gebruik te gaan maken van deze geboden faciliteiten