Project Handhygiëne Dr. H. E. Oduber Hospitaal

Categorieën Hygiene

Het vermijden van ziekenhuisinfecties en hierdoor soms ernstige complicaties van patiënten tijdens opname en/of ingreep in het ziekenhuis is mogelijk door o.a. een goede handhygiëne.

Een van de JCI doelstellingen voor patiëntveiligheid is de preventie van overdracht van besmettelijke kiemen. De commissie Handhygiëne van het HOH heeft het initiatief genomen om het project Handhygiëne te starten ter bevordering van naleving van de richtlijnen voor handhygiëne.

Op 17 oktober 2016 wordt gestart met het scholingsprogramma Handhygiëne voor alle medewerkers van HOH. De Raad van Bestuur van het HOH zal de spits afbijten waarna de medewerkers van het HOH zich kunnen inschrijven. Voor dit scholingsprogramma zijn alle medewerkers in 3 groepen ingedeeld nl. medici, verpleegkundigen en paramedici, facilitaire en administratieve diensten. Deelneming aan dit programma is een verplicht onderdeel van de aangeboden scholing door het HOH.

Het verlenen van kwalitatieve zorg is een belangrijke opgave voor de zorgverlener. Het naleven van de richtlijnen van handhygiëne is een essentiële stap in het verlenen van kwalitatieve zorg.