Voorbehouden handeling

Categorieën Uncategorized

In het kader van het programma Kwaliteitsverbetering van Verpleegkundige Zorg is het onderdeel bekwaamheidstraject Voorbehouden- en Risicovolle handeling een terugkerend onderdeel.

In het kader van het programma Kwaliteitsverbetering van Verpleegkundige Zorg is het onderdeel bekwaamheidstraject Voorbehouden- en Risicovolle handeling een terugkerend onderdeel. Elke bekwaamheidstraject voor de genoemde handelingen bestaat uit drie onderdelen, namelijk een e-module, een skillslab sessie en een assessment op de werkvloer. In overleg met de zorgmanager worden de volgende Voorbehouden Handeling, die gebruikelijk zijn op de verschillende afdelingen, aangeboden: High Risk medicatie, Bronchiaal toilet, Bloedafname en bloedkweken, Blaaskatherisatie man-vrouw en Perifeer infuus.

Per heden kunnen medewerkers van deze afdelingen, in overleg met hun zorgmanager, zich via deze website aanmelden. Twee weken voordat het onderdeel van de skillslab sessie van start gaat moet de betreffende e-module met goed gevolg doorlopen zijn. De eerste skillslab sessie start op 10 oktober 2016. Wees er snel bij en bewaak de kwaliteit van de verpleegkundige zorg op het HOH.

 a42448fc-15bc-4094-b50f-e94c84165cf8